Polfoto 2000

Środa, 29.05.2024
Login |  Napisz do nas Strona główna  |  Festiwal Polfoto 2005  |  Historia Polfoto  |  Archiwum  |  Kontakt
Polfoto 2000
Polfoto 2000
Zgłoszenia
Seminaria
Galeria Foto
Statystyki
Podziękowania
Email

MIĘDZYNARODOWE TARGI FOTOGRAFII I OBRAZU   
SEMINARIA NAUKOWO-TECHNICZNE  


To już piąte Międzynarodowe Targi Fotograficzne POLFOTO w Międzyzdrojach, w których redakcja miesięcznika FOTO wraz z organizatorami Targów przygotowała cykl seminariów, poświęconych fotografii. W tym roku trudno jest wskazać tematykę, do której prelekcje nawiązywałyby najczęściej, choć niewątpliwie w ich tytułach zwraca uwagę powtarzający się termin ,,fotografii hybrydowej''. Obok tradycyjnej problematyki materiałów fotograficznych na seminariach omawiane będą zagadnienia z zakresu warsztatu fotograficznego, fotografii cyfrowej, usług fotograficznych czy profesjonalnego sprzętu fotograficznego i akcesoriów. Mamy gorącą nadzieję, że każdy z Państwa znajdzie coś interesującego dla siebie a publikowane poniżej krótkie opisy poszczególnych seminariów pomogą w dokonaniu wyboru.
Wstęp na wszystkie imprezy jest bezpłatny.    


  Czwartek 6 kwietnia

10.30-12.00, Sala A
Piotr Nowak (Zakład Fototechniki Politechniki Wrocławskiej)
System kontroli i regulacji procesów obróbki chemicznej barwnych materiałów fotograficznych
Omówione zostaną podstawowe zagadnienia związane z oceną bieżącego stanu procesów chemicznej obróbki barwnych materiałów fotograficznych w standardowych procesach typu Kodak RA-4 i Kodak C-41. Podane zostaną również podstawy sensytometrycznej oceny materiałów fotograficznych oraz zastosowania metod różnicowych w diagnostyce procesów wysokotemperaturowej obróbki chemicznej. Ponadto przedstawione zostaną niektóre przypadki zakłóceń procesowych oraz sposoby ich usuwania i zapobiegania ich występowaniu.  
12.00-14.00, Sala A
Robert Karski (Główny Specjalista Kodak Professional Digital)
Usługi w zakresie obrazowania cyfrowego
Podczas prelekcji zostaną omówione możliwości współczesnego, nowoczesnego cyfrowego laboratorium fotograficznego w zakresie fotografii tradycyjnej, obrazowania cyfrowego oraz rozwiązań hybrydowych.  
14.00-16.00, Sala A
Michał Mastalerek (Szef Serwisu Jakości w Fuji Photo Film Europe(QualityService))
Provia III 100 F - film bez ziarna?
Część I - przedstawienie produktu FUJICHROME PROVIA III, jego właściwości, rozwiązania technologiczne i cele stosowanych technologii. odpowiedź na pytanie - po co, dlaczego i dla kogo powstał ten nowy produkt.
Część II - dla profesjonalnych fotografów i laboratoriów prowadzących obróbkę filmów profesjonalnych.
Nowe numeryczne metody oceny rezultatów obróbki chemicznej (wywoływania) odwracalnych materiałów barwnych.
Porównanie wyników obróbki tych materiałów w Polsce i w Niemczech w laboratoriach profesjonalnych.  
16.00-17.30, Sala A
Bogumił Rajkowski (Zakład Fototechniki Politechniki Wrocławskiej)
Stan obecny i kierunki rozwoju współczesnych materiałów zdjęciowych do fotografii barwnej
Omówione zostaną podstawowe zagadnienia związane z budową i właściwościami współczesnych materiałów zdjęciowych do fotografii barwnej. Ponadto przedstawione zostaną metody badań laboratoryjnych tych materiałów oraz scharakteryzowane ogólne korelacje wiążące ich fizyczne i sensytometryczne właściwości z praktycznymi właściwościami użytkowymi. Na seminarium dowiedzieć się będzie można także o nowych tendencjach i kierunkach rozwoju obecnie stosowanych technologii wytwarzania materiałów zdjęciowych.

10.30-12.00, Sala B
Jan Żyszkowski (Prywatne Policealne Studium Fotograficzne PHO-BOS z Wrocławia)
Fotografowanie zabytków sztuki inżynierskiej
Prelekcja poświęcona jest roli fotografii w dokumentacji zabytków, przedstawione zostaną poglądy na sposób ich fotograficznego ujęcia. Seminarium towarzyszć będzie wystawa zdjęć wrocławskich zabytków sztuki inżynierskiej.  
12.00-14.00, Sala B
Czesław Mora (Prywatne Policealne Studium Fotograficzne PHO-BOS z Wrocławia)
Własności użytkowe wybranych materiałów czarno-białych i barwnych firmy Agfa
Autor przedstawi budowę materiałów do fotografii czarno-białej i barwnej oraz najważniejsze właściwości sensytometryczne, strukturometryczne (ziarnistość, zdolność rozdzielcza, funkcja przenoszenia modulacji) oraz wpływające na jakość reprodukcji barw.  
14.00-16.00 Sala B
Mr. Prins - fotograf holenderski (seminarium zorganizowane przez producenta albumów Henzo i firmę Foto-Kwiatek)
Reportaż ślubny XXI wieku
 • 1. Tradycja reportaży ślubnych.
 • 2. Istotne elementy nowoczesnej fotografii ślubnej: emocje, ruch, lokacja.
 • 3. Podniesienie wartości reportażu poprzez profesjo nalną prezentację: albumów, materiału pomocni- czego, nowoczesnej techniki, archiwum.
 • 4. Asortyment i ceny

 
16.00-17.30, Sala B
Andrzej Skrzypczyk (Canon Polska)
Nowe rozwiązania w aparatach fotograficznych firmy Canon
Prelekcja poświęcona jest najnowszym rozwiązaniom technicznym zastosowanym przez Canona w aparatach fotograficznych, ze szczególnym uwzględnieniem lustrzanek profesjonalnych.

  Piątek  7  kwietnia

10.30-12.00, Sala A
Michał Wizental (Foto Falter)
Konica QD-21 - minilab cyfrowy, nowe możliwości wykorzystania fotografii
Prelegent przedstawi możliwości wpływu wprowadzania najnowszych technologii na wzrost sprzedaży usług w labaratoriach. Zaprezentuje też specjalną ofertę finansowania zakupu minilabu cyfrowego Konica QD-21.  
12.00-14.00, Sala A
Barbara Kołodziejczyk (Przedstawiciel Mitsubishi Electric EVS w Polsce w zakresie marketingu i PR)  Jacek Nestorowicz (Dyrektor Faxon Professionals - generalnego dystrybutora produktów Mitsubishi Electric EVS w Polsce)
Fotografia natychmiastowa - nowa propozycja Mitsubishi Electric EVS
Seminarium stanowi próbę porównania systemów fotografii natychmiastowej bazujących na aparacie cyfrowym z systemami pracującymi w oparciu o cyfrową kamerę wideo. Przy omawianiu wad i zalet obydwu technologii szczególna uwaga zostanie zwrócona na koszty zakupu i eksploatacji urządzeń, czas uzyskiwania wydruku i jego jakość, a także możliwości obróbki obrazu. Systemy fotografii natychmiastowej, zbudowane na bazie kamery wideo przedstawione będą na przykładzie produktów firmy Mitsubishi Electric EVS, w tym najnowszego Digital Instant Studio 710.  
14.00-16.00, Sala A
Grzegorz Mazurek (Dyrektor Noritsu Poland)
Noritsu wkracza w technikę cyfrową
Prezentacja będzie poświęcona najnowszym modelom maszyn produkowanych przez Noritsu Koki Co. Przedstawione zostaną trzy modele: minilab hybrydowy QSS 2611 D8, minilab cyfrowy QSS 2701 oraz QSS 2711 DLS. Podjęta zostanie próba odpowiedzi na nurtujące pytanie: fotografia analogowa czy cyfrowa?  
16.00-17.30, Sala A
Piotr Nowak (Zakład Fototechniki Politechniki Wrocławskiej)  Marcin Nowak (firma Lafot)
Fotografia tradycyjna, hybrydowa i cyfrowa
Przedstawiona zostanie porównawcza ocena metod fotografii tradycyjnej, opartej na światłoczułości halogenków srebra z metodami fotografii cyfrowej oraz metodami fotografii hybrydowej, będącej połączeniem - w zmiennym stopniu - metod fotografii tradycyjnej i cyfrowej. Omówione zostaną obecne możliwości, zalety i wady oraz perspektywy rozwoju wszystkich technik, ze szczególnym uwzględnieniem technik fotografii hybrydowej, jako metody rokującej największe nadzieje intensywnego rozwoju oraz gromadzącej największy potencjał medialny, informacyjny i technologiczny.

10.30-12.00, Sala B
Leszek Latacz (Zakład Fototechniki Politechniki Wrocławskiej)
Właściwości barwnych materiałów pozytywowych w fotografii cyfrowej i hybrydowe
Rozwój komputerowej techniki zapisu i przetwarzania obrazu doprowadził do powstania nowych działów fotografii, a mianowicie fotografii cyfrowej oraz fotografii hybrydowej. W fotografii cyfrowej obraz rejestrowany jest za pomocą matryc CCD, natomiast w fotografii hybrydowej wykorzystywany jest tradycyjny materiał fotograficzny. W obu systemach, obraz poddany cyfrowej może być kopiowany za pomocą drukarki termosublimacyjnej lub atramentowej, albo też z pomocą naświetlarki można uzyskać kopię na tradycyjnym materiale fotograficznym - negatywowym, odwracalnym lub pozytywowym. Omówione zostaną właściwości barwnych materiałów pozytywowych, istotne pod względem zastosowania ich w cyfrowych i hybrydowych systemach fotograficznych.  
12.00-14.00, Sala B
Mr. Prins - fotograf holenderski (seminarium zorganizowane przez producenta albumów Henzo i firmę Foto-Kwiatek)
Reportaż ślubny XXI wieku
 • 1. Tradycja reportaży ślubnych.
 • 2. Istotne elementy nowoczesnej fotografii ślubnej: emocje, ruch, lokacja.
 • 3. Podniesienie wartości reportażu poprzez profesjonalną prezentację: albumów, materiału pomocniczego, nowoczesnej techniki, archiwum.
 • 4. Asortyment i ceny

 
14.00-16.00, Sala B
Marc Heintz (członek zarządu firmy Cokin S.A.)  Tymoteusz Małota (Prezes firmy Antymex)
System filtrów COKIN - świat efektów zdjęciowych i kreatywności
Zostaną zaprezentowane możliwości zastosowań filtrów Cokin do fotografii kreacyjnej.  
16.00-17.30, Sala B
Maciej Stawiński (Dyrektor Programowy Prywatnego Policealnego Studium Fotograficznego PHO-BOS z Wrocławia)
Fotografia w technikach własnych
Autor zaprezentuje przemianę fotografii czarno-białej do fotochemiografii barwnej. Seminarium towarzyszyć będzie pokaz i omówienie prac w technice własnej autora, powstałych na papierach barytowanych Agfa.

  Sobota  8  kwietnia

10.30-12.00, Sala A
Andrzej Rutyna (Prywatne Policealne Studium Fotograficzne PHO-BOS z Wrocławia)
Eksperymenty w studiu
Autor przedstawi różne sposoby kreacji światłem w warunkach studyjnych na przykładzie własnych prac.  
12.00-14.00, Sala A
Roman Buchaniewicz (Dyrektor i właściciel Prywatnego Policealnego Studium Fotograficznego PHO-BOS i Wyższego Studium Fotografii afa z Wrocławia)
Prezentacja szkół fotograficznych w Polsce
Na seminarium zostanie przedstawiony jedyny , kompletny wykaz szkół fotograficznych w Polsce oraz innych posiadających w swoim programie nauczanie fotografii.  
14.00-16.00 Sala A
Szczeciński Klub Diaporamy przy Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie
DIAPORAMY
Pokaz nagrodzonych diaporam POMORSKICH SPOTKAŃ Z DIAPORAMą - patronat Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie  

10.30-12.00, Sala B
Andrzej Czyż (firma AC&C) Allan Hansen (firma Phase One)
Fotografia cyfrowa - czy nadszedł już czas?
 • 1. Na czym polega profesjonalna fotografia cyfrowa?
 • 2. Dlaczego notujemy znaczny wzrost zainteresowania tą technologią w ciągu ostatniego roku?
 • 3. Przegląd systemów do fotografii cyfrowej firmy Phase One.
 • 4. Promocja II edycji albumu ,,Fotografia cyfrowa''.

 
12.00-14.00 Sala B
Tomasz Szarek (firma Foto-Expert)
,,Foto-Manager'' - pierwszy profesjonalny program do zarządzania firmą fotograficzną
Tematem seminarium będzie prezentacja programu komputerowego wspomagającego zarządzanie firmą fotograficzną, począwszy od zamówienia poprzez obróbkę, na sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów oraz wystawieniu dokumentów kończąc. ,,Foto-Manager'' dopasowany jest do specyficznych potrzeb oraz wymagań zakładów fotograficznych. Pozwala zarządzać małymi, jednoodziałowymi firmami, jak i siecią wielu punktów usługowo-handlowych i laboratoriów.  
14.00-16.00 Sala B
Witold Żak, Bogusław Kuś (Specjaliści ds. Finansowo-podatkowych)
Ordynacja podatkowa w praktyce prowadzenia działalności gospodarczej
Zostanš przedstawione i omówione nowości i projektowane zmiany w przepisach podatkowych. Tuż po seminarium - możliwość indywidualnych konsultacji.

  WARSZTATY  *  WYSTAWY

Pokazy z wykorzystaniem piezoelektrycznej atramentowej drukarki wielkoformatowej
Kodak Professional Large Format Printer 3038 Stoisko Kodak Professional  
Fotografowanie i obróbka zdjęć metodą cyfrową
Stoisko firmy Lafot, codziennie o godz. 10.30, 13.00, 15.00  
Pokaz nowoczesnego studia fotograficznego i telewizyjnego
Stoisko firmy Elfo, codziennie o godz. 11.30, 14.00, 16.00

KRAJOBRAZY - autor: Tomasz Gębuś, patronat: Kodak Polska
SŁOŃCE - autor: Wiktor Wołkow, patronat: Agfa
Wystawa finałowych prac VI Fotograficznych Mistrzostw Polski, patronat: Warszawski Cech Fotografów
DOROBEK 10 LAT WOJEWÓDZKIEGO CECHU FOTOGRAFÓW w Katowicach - wystawa Katowickiego Klubu Fotografii Artystycznej
Zbiorowa wystawa słuchaczy szkół fotograficznych PHO-BOS i afa
BEA WCZORAJ - autor: Józef Pawłowski, patronat: firma BEA
FOTOGRAFIA DLA SYNA - PRZESŁANIE W ROK 2000 - autor: Bogdan Sarwiński
AKT - autor: Karol Pruski
Wystawa prac Związku Polskich Fotografików Przyrodniczych
Wystawa nagrodzonych prac konkursu POLSKA 2000-02-07

Copyright 1999-2005 Ilmar Szczecin, Webdesign: NetShock.pl