Polfoto 2002

Środa, 29.05.2024
Login |  Napisz do nas Strona główna  |  Festiwal Polfoto 2005  |  Historia Polfoto  |  Archiwum  |  Kontakt
Polfoto 2002
Polfoto 2002
Zgłoszenia
Uczestnictwo
Informator
Seminaria
Wystawcy
Plan Hali
Galeria Foto
Email

Seminaria naukowo-techniczne
diaporamy, warsztaty, wystawy

Zgodnie z tradycją Międzynarodowych Targów Fotograficznych POLFOTO w Miedzyzdrojach organizatorzy targów wraz z redakcją miesięcznika FOTO proponują cykl seminariów, warsztatów i diaporam poświęcony różnorodnej tematyce fotograficznej.

W tym roku propozycja jest obszerna i bardzo interesująca. Zgodnie z tendencjami na rynku fotograficznym dominuje tematyka związana z szeroko rozumianą fotografią cyfrową i to zarówno w zakresie sprzętu, usług jak i zagadnień teoretycznych. Wiele tematów będzie poświęconych analizie porównawczej fotografii klasycznej z cyfrową. Jak zawsze nie zabraknie też wykładów poświęconych samej fotografii, jej początkom czy aspektom prawnym. Na uwagę zasługują również bardzo ciekawie zapowiadające się diaporamy i warsztaty.

Jesteśmi przekonani, że każdy z Państwa znajdzie coś interesującego dla siebie a publikowane poniżej krótkie opisy poszczególnych seminariów pomogą w dokonaniu wyboru. Wstęp na wszystkie imprezy jest bezpłatny.

SEMINARIA

Czwartek, 14 marca

10.30 - 11.45, Sala A
Piotr Nowak, Agnieszka Drobnik
(Zakład Fototechniki Politechniki Wrocławskiej)
SYSTEM KONTROLI I REGULACJI PROCESÓW OBRÓBKI CHEMICZNEJ BARWNYCH MATERIAŁÓW FOTOGRAFICZNYCH

Na seminarium omówione będą podstawowe zagadnienia oceny bieżącego stanu procesów chemicznej obróbki barwnych materiałów fotograficznych w standardowych procesach typu Kodak RA-4 i Kodak C-41. Podane zostaną również podstawy sensytometrycznej oceny właściwości użytkowych materiałów fotograficznych oraz metod różnicowych w diagnostyce procesów wysokotemperaturowej obróbki chemicznej. Prelegenci przedstawią także niektóre przypadki zakłóceń procesowych oraz sposoby ich usuwania i profilaktyki.

10.30 - 11.45, Sala B
fotografowie Maciej Czerniewski i Piotr Parvi
KONTRAPUNKT część I: FOTOGRAFIA KLASYCZNA KONTRA FOTOGRAFIA CYFROWA W FOTOGRAFII REKLAMOWEJ

Dwóch fotografów w formie warsztatów i wspólnej dyskusji przedstawi swoje punkty widzenia dotyczące tradycji i przyszłości w fotografii. Tematyka obejmuje porównanie działania aparatu analogowego z możliwościami aparatów cyfrowych i programów komputerowych do obróbki zdjęć cyfrowych lub skanowanych, a także praktyczne aspekty zastosowania aparatów wielko- i średnioformatowych w studiu przy zdjęciach statycznych (martwa natura, reklama) z wykorzystaniem programu komputerowego Adobe Photoshop.
Polecane przez "Twój Magazyn Fotograficzny".

12.00 - 12.45, Sala A
Adam Zawrot i Robert Karski
(Kodak Polska)
OBRAZOWANIE CYFROWE - CYFROWE TECHNIKI WYDRUKU (HYBRYDOWE I TERMOSUBLIMACYJNE)

Prezentacja technologii tworzenia obrazów fotograficznych metodą hybrydową oraz metody druku termosublimacyjnego na podstawie aktualnych ofert firm Durst i Kodak.

12.00 - 12.45, Sala B
Jan Żyszkowski
(Prywatne Policealne Studium Fotograficzne PHO-BOS z Wrocławia)
FOTOGRAFIA STEREOSKOPOWA

Tematyka seminarium obejmuje zasady widzenia przestrzennego oraz tworzenia modelu przestrzennego na podstawie wykonanych zdjęć. Omówione zostaną zastosowania fotografii stereoskopowej w nauce, technice, sztuce itp. Uzupełnieniem będą demonstracje sprzętu, pokazy wykonywania zdjęć stereoskopowych oraz prezentacja różnego rodzaju stereopar.

13.00 - 13.45, Sala A
Piotr Nowak, Agnieszka Drobnik
(Zakład Fototechniki Politechniki Wrocławskiej)
STAN OBECNY I KIERUNKI ROZWOJU FOTOGRAFII

Nowe media elektroniczne, ich dynamiczny rozwój, jak również możliwości wykorzystywania mieszanych technik fotograficznego zapisu i przetwarzania obrazów, skłania do szerszej refleksji nad dalszym rozwojem fotografii. Na seminarium poruszone będą wybrane zagadnienia tradycyjnej technologii fotografii halogenosrebrowej, które w połączeniu z technologią fotografii elektronicznej rokują duże nadzieje techniczne i eksploatacyjne.

13.00 - 13.45, Sala B
fotograf Jerzy Kośnik
PRAKTYCZNE PODSTAWY OBRÓBKI ZDJĘĆ CYFROWYCH W PROGRAMIE ADOBE PHOTOSHOP, część I

Warsztaty, na których znany fotograf Jerzy Kośnik przedstawi przykłady praktycznego zastosowania najpopularniejszego programu do obróbki zdjęć Adobe Photoshop.
Polecane przez "Twój Magazyn Fotograficzny".

14.00 - 14.45, Sala A
Roman Buchaniewicz
(dyrektor Prywatnego Policealnego Studium Fotograficznego PHO-BOS i Wyższego Studium Fotografii afa z Wrocławia)
SZKOŁY FOTOGRAFICZNE W POLSCE

Przegląd istniejących szkół fotograficznych w Polsce z uwzględnieniem profilu nauczania, warunków przyjęcia i wymaganiami wewnętrznymi danej uczelni. Autor udostępni swoje aktualne dane na ten temat (ze wszystkimi adresami i telefonami) oraz przedstawi swój komentarz na temat ogólnej kondycji szkolnictwa fotograficznego wszystkich szczebli w Polsce.

14.00 - 14.45 Sala B
Jacek Nestorowicz
(firma Faxon Professional oficjalny przedstawiciel Mitsubishi Electric EVS w Polsce)
TECHNIKA TERMOSUBLIMACJI W STUDYJNEJ FOTOGRAFII CYFROWEJ

Zagadnienia technologii druku termosublimacyjnego oraz innych technik druku, porównanie technik druku dla celów fotograficznych, charakterystyka profesjonalnych drukarek termosublimacyjnych.

15.00 - 15.45, Sala A
Marek Kucia
(Telenal Polska)
ZASADY BEZPIECZNEGO STOSOWANIA CHEMII FOTO W LABORATORIACH FOTO

Typowe i nietypowe zagrożenia we współczesnym zakładzie fotograficznym. Zasady bezpiecznej pracy z chemią. Aktualne przepisy prawne dotyczące zakładów fotograficznych. Postępowanie z odpadami. Kontrole w zakładzie fotograficznym.

15.00 - 15.45, Sala B
Maciej Stawiński
(Prywatne Policealne Studium Fotograficzne PHO-BOS z Wrocławia)
KREACYJNE MOŻLIWOŚCI FOTOGRAFII HYBRYDOWEJ

Na podstawie wybranych prac autor przedstawi nowe możliwości kreacji czasu i przestrzeni w fotografii hybrydowej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na cechy właściwe nowemu tworzywu.

16.00 - 16.45, Sala A
Piotr Nowak
(Zakład Fototechniki Politechniki Wrocławskiej)
Marcin Nowak
(firma Lafot)
LAFOTel (r) - SYSTEM ZDALNEGO MONITORINGU PROCESÓW OBRÓBKI CHEMICZNEJ Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKACJI SMS-OWEJ ORAZ DENSYTOMETRÓW FIRMY BARBIERI

System LAFOTel został zaprojektowany z myślą o laboratoriach fotograficznych, którym szczególnie zależy na utrzymywaniu stałej, wysokiej jakości świadczonych usług. System ten może być eksploatowany w dowolnym laboratorium, bez względu na używane maszyny i stosowane procesy obróbki chemicznej. Do jego uruchomienia wymagane jest wypełnienie formalności rejestracyjnej oraz ewentualne wyposażenie laboratorium w densytometr z opcją telekomunikacji metodą SMS. Rozwiązanie to umożliwia szybką łączność z operatorem kontrolującym przebieg procesów obróbki chemicznej, co pozwala na szybkie podjęcie działań profilaktycznych lub zaradczych. Dla użytkowników maszyn Lafot i Lafot DiGi przewidziany jest specjalny pakiet darmowych usług kontroli jakości.

16.00 - 16.45, Sala B
Leszek Markowski - Camera - Nikon
Piotr Stanisławski - Sony Poland
Świat fotografii cyfrowej. Kompleksowe rozwiązania dla cyfrowego studia

Podczas seminarium przedstawione zostaną przykłady zastosowań sprzętu cyfrowego w fotografii studyjnej.


Piątek, 15 marca

10.30 - 11.45, Sala A
Czesław Mora
(Zakład Fototechniki Politechniki Wrocławskiej)
PROBLEMY PRAWNE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW FOTOGRAFICZNYCH

Zakłady fotograficzne wykorzystują w ramach wykonywanych usług różne roztwory chemiczne, będące źródłem odpadów klasyfikowanych według prawa dotyczącego ochrony środowiska jako niebezpieczne. Odpadów tych nie wolno usuwać do ścieków lub wyrzucać na składowisko bez ich uprzedniej przeróbki do formy nie zagrażającej środowisku. Na seminarium przedstawione zostaną obowiązujące w fotograficznej działalności gospodarczej zasady prawne związane z ochroną środowiska. Omówione będą również rodzaje zanieczyszczeń wytwarzanych przez zakłady fotograficzne oraz sposoby ich neutralizacji, przetwarzania i wykorzystania.

10.15 - 11.30, Sala B
fotografowie Maciej Czerniewski i Piotr Parvi
KONTRAPUNKT część II: FOTOGRAFIA KLASYCZNA KONTRA FOTOGRAFIA CYFROWA W FOTOGRAFII STUDYJNEJ

Dwóch fotografów w formie warsztatów i wspólnej dyskusji przedstawi swoje punkty widzenia dotyczące tradycji i przyszłości w fotografii. Tematyka obejmuje porównanie działania aparatu analogowego z możliwościami aparatów cyfrowych i programów komputerowych do obróbki zdjęć cyfrowych lub skanowanych, a także praktyczne aspekty zastosowania aparatów wielko- i średnioformatowych w studiu przy zdjęciach w studiu (śluby, komunie, chrzty) z wykorzystaniem programu komputerowego Adobe Photoshop i minilabów cyfrowych do obróbki zdjęć.
Polecane przez "Twój Magazyn Fotograficzny".

12.00 - 12.45, Sala A
Marek Kucia
(Tetenal Polska)
PROFESJONALNA OBRÓBKA POWIĘKSZEŃ W STUDIU FOTOGRAFICZNYM

Obróbka dużych powiększeń z uwagi na ich przeznaczenie oraz oczekiwania klientów uznawana jest na świecie za obróbkę profesjonalną. Z tego względu procesorom oraz chemii stawiane są wysokie wymagania w zakresie optymalizacji właściwych parametrów pracy, jak i składu chemicznego roztworów. Istotnym problemem jest mały przerób i okresowa praca tych urządzeń. Na seminarium przedstawione zostaną profesjonalne zasady pracy z procesorami do dużych powiększeń oraz sposób kontroli procesu pozwalający na osiągnięcie najwyższej jakości zdjęć i stabilności obróbki.

13.00 - 13.45, Sala A
Barbara Kołodziejczyk
(przedstawiciel Mitsubishi Electric EVS w Polsce ds. marketingu i PR)
FOTOGRAFIA CYFROWA W STUDIU PROFESJONALISTY

Możliwości i kierunki rozwoju cyfrowej fotografii paszportowej i portretowej. Rozwiązania sprzętowe: bezkomputerowe i bazujące na komputerze. Cechy sprzętu do zastosowań domowych i profesjonalnych. Wydruk jako alternatywa zdjęcia tradycyjnego.

13.00 - 13.45, Sala B
fotograf Jerzy Kośnik
PRAKTYCZNE PODSTAWY OBRÓBKI ZDJĘĆ CYFROWYCH W PROGRAMIE ADOBE PHOTOSHOP, część II

Warsztaty, na których znany fotograf Jerzy Kośnik przedstawi przykłady praktycznego zastosowania najpopularniejszego programu do obróbki zdjęć Adobe Photoshop.
Polecane przez "Twój Magazyn Fotograficzny".

14.00 - 14.45, Sala A
mec. Andrzej Czajkowski
(Agfa Sp. z o. o.)
PRAWNE ASPEKTY PROWADZENIA ZAKŁADU FOTO

Mec. Andrzej Czajkowski od ponad dziesięciu lat współpracuje z firmą Agfa jako radca prawny, prowadząc wiele spraw prawno-podatkowych dotyczących zakładów i firm fotograficznych.

14.00 - 14.45, Sala B
Maciej Witaliński i Jacek Witaliński
(firma Lab Net Plus)
PRZEGLĄD METOD NAŚWIETLANIA PLIKÓW CYFROWYCH

Prelegenci zaprezentują i wyjaśnią w przystępny sposób metody naświetlania plików obrazowych stosowane we współczesnych cyfrowych minilabach, przedstawią zalety i słabości poszczególnych rozwiązań, a także nakreślą prawdopodobny kierunek rozwoju tej młodej dziedziny fotografii.

15.00 - 15.45, Sala A
Leszek Latacz i Bogumił Rajkowski
(Zakład Fototechniki Politechniki Wrocławskiej)
WŁAŚCIWOŚCI BARWNYCH MATERIAŁÓW POZYTYWOWYCH STOSOWANYCH W FOTOGRAFII CYFROWEJ I HYBRYDOWEJ

Rozwój komputerowej techniki zapisu i przetwarzania obrazu doprowadził do powstania nowych działów fotografii - cyfrowej oraz hybrydowej. W obu systemach obraz poddany obróbce cyfrowej może być kopiowany za pomocą drukarki termosublimacyjnej lub atramentowej, albo za pośrednictwem naświetlarki - na tradycyjnym pozytywowym materiale fotograficznym. Seminarium poświęcone jest omówieniu właściwości barwnych papierów fotograficznych, istotnych pod względem zastosowania ich w cyfrowych i hybrydowych systemach kopiujących.

15.00 - 16.45, Sala B
Jacek Lalak
(PHO-BOS)
FOTOGRAFIA OTWORKOWA

W programie warsztatów przewidziano wykład z pokazem przeźroczy ukazujących różne przykłady fotografowania 'camerami obscurami' na całym świecie. Prezentowane będą kamery i zdjęcia autorstwa prowadzącego. Część warsztatowa będzie obejmować wykonywanie kamer z różnych przedmiotów.

16.00 - 16.45, Sala A
Marek Śnieciński
(Wyższe Studium Fotografii afa z Wrocławia)
50-LECIE ŚWIATOWEJ AGENCJI MAGNUM

Założycielami agencji Magnum byli Francuz Henri Cartier-Bresson, Brytyjczyk George Rodger, urodzony na Węgrzech Robert Capa, pochodzący z Polski David Seymour (Chim) oraz amerykański reporter wojenny William Vandivert. Ich celem było stworzenie organizacji chroniącej prawa autorskie fotografów, gwarantującej im także niezależność twórczą i finansową. Agencja, przez którą przewinęła się cała plejada wybitnych fotografów, wywarła ogromny wpływ na fotografię drugiej połowy XX wieku.


Sobota, 16 marca

10.30 - 11.45, Sala A
Krzysztof Adamiak
(firma Printax)
ZNACZENIE ALBUMU FOTOGRAFICZNEGO

Prelegent zreferuje kryteria wyboru albumu fotograficznego do określonych potrzeb, określi jego funkcje (ochronna, informacyjno-promocyjna, estetyczna), przedstawi kolorystykę i różnorodność albumów oraz ich znaczenie.

10.30 - 11.45, Sala B
fotografowie Maciej Czerniewski i Piotr Parvi
KONTRAPUNKT część III: FOTOGRAFIA KLASYCZNA KONTRA FOTOGRAFIA CYFROWA W FOTOGRAFII REPORTAŻOWEJ I REPORTERSKIEJ

Porównanie działania aparatu analogowego z możliwościami programów komputerowych do obróbki zdjęć cyfrowych lub zeskanowanych. Różnice praktyczne wynikające z używania aparatów małoobrazkowych w plenerze i reportażach a wykorzystaniem aparatów cyfrowych i komputerowego programu Adobe Photoshop.
Polecane przez "Twój Magazyn Fotograficzny".

12.00 - 12.45, Sala A
Anna Grenke
(Polskie Biuro Targów w Kolonii)
PHOTOKINA 2002

Przedstawiona zostanie pełna oferta, adresowana zarówno do wystawców jak i odwiedzających, najbliższej - mającej odbyć się we wrześniu edycji największych na świecie targów fotograficznych w Kolonii PHOTOKINA 2002.

12.00 - 12.45, Sala B
Zdzisław Płonka
(firma Benefit)
AMATORSKA FOTOGRAFIA CYFROWA

Omówienie aparatów cyfrowych - rys historyczny, rozwiązania, podstawowe parametry. Teoria komputerowej obróbki zdjęć cyfrowych. Współpraca aparatu cyfrowego z komputerem. Akcesoria do fotografii cyfrowej. Sposoby prezentacji zdjęć cyfrowych. Najczęściej popełniane błędy przy wykonywaniu zdjęć cyfrowych.

13.00 - 13.45 Sala A
Grzegorz Pucek
(firma BIZEA)
TECHNICZNE ZAGADNIENIA WYCINANIA PASSEPARTOUT I OPRAWY FOTO

Na seminarium zostaną omówione techniki wykonywania passepartout oraz oprawy zdjęć i obrazów: cięcie listew, połączenia kątowe ram i mocowanie obrazu w ramie.

13.00 - 13.45, Sala B
fotograf Jerzy Kośnik
PRAKTYCZNE PODSTAWY OBRÓBKI ZDJĘĆ CYFROWYCH W PROGRAMIE ADOBE PHOTOSHOP, część III

Warsztaty, na których znany fotograf Jerzy Kośnik przedstawi przykłady praktycznego zastosowania najpopularniejszego programu do obróbki zdjęć Adobe Photoshop.
Polecane przez "Twój Magazyn Fotograficzny".

14.00 - 14.45, Sala A
mec. Andrzej Czajkowski
(Agfa Sp. z o. o.)
PRAWNE ASPEKTY PROWADZENIA ZAKŁADU FOTO

Mec. Andrzej Czajkowski od ponad dziesięciu lat współpracuje z firmą Agfa jako radca prawny, prowadząc wiele spraw prawno-podatkowych dotyczących zakładów i firm fotograficznych.

14.00 - 14.45, Sala B
Jacek Kowalczyk
(firma Euro Color)
ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE POLEPSZAJĄCE JAKOŚĆ OBRAZU W NOWOCZESNYCH APARATACH FOTOGRAFICZNYCH

Seminarium poświęcone jest omówieniu zagadnień trybów redukcji szumów, pixel mapping-u oraz techniki optymalizacji obrazu true pic, jako sposobów uzyskiwania najlepszej jakości obrazów w cyfrowych aparatach fotograficznych.

15.00 - 15.45, Sala A
Leszek Grala i Zdzisław Płonka
(firma Benefit)
OBSERWACJA I FOTOGRAFIA ASTRONOMICZNA

Na seminarium poruszone zostaną następujące zagadnienia: przyrządy optyczne do obserwacji astronomicznych - lornetki i teleskopy, podstawowe pojęcia i dane techniczne w fotografii astronomicznej, teoria obserwacji planet i gwiazd, współpraca aparatu fotograficznego z teleskopami, najczęściej popełniane błędy obserwacji oraz typowe usterki i reklamacje sprzętu.

15.00 - 15.45, Sala B
Adam Zawrot i Robert Karski
(Kodak Polska)
OBRAZOWANIE CYFROWE - APARATY CYFROWE OD KOMPAKTÓW DO LUSTRZANEK

Omówienie własności cyfrowych aparatów fotograficznych oraz koncepcje cyfrowego pozyskiwania obrazów fotograficznych przez amatorów i profesjonalistów.Prelekcja specjalna na stoisku firmy LAFOT, codziennie o godzinach: 11.00, 13.00 i 15.00.
Jan Lalek (firma Lafot)
WADY i ZALETY MINILABÓW CYFROWYCH

Zostaną omówione korzyści wynikające z cyfrowego naświetlania papieru fotograficznego, podstawowe pojęcia z zakresu fotografii cyfrowej oraz przedstawione systemy cyfrowego naświetlania papierów fotograficznych

Diaporamy

Czwartek, 14 marca

10.30 - 11.30
DIAPORAMY
Beata Bogusławska, Katarzyna Antoniak,
Bogumił Morzuch, patronat Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Pokaz nagrodzonych diaporam Pomorskich Spotkań z Diaporamą.

14.00 - 15.00
KORONA HIMALAJÓW

Krzysztof Wielicki: prezentacja zdjęć z wypraw himalajskich na czternaście ośmiotysięczników.

15.15 - 17.00
SLIDE-SHOW GAZETY WYBORCZEJ

Spotkanie z najlepszymi fotoreporterami największej gazety codziennej w Polsce
Piotr Wójcik: Bezrobotni; Ostatni poborowi; Policjantki; Portrety; Cyganie z obu stron Karpat (część I i II).
Krzysztof Miller: Przełom 1989; Wojna; Antiuga Sailing Week - regaty największych łodzi żaglowych; Skini; Gwiazdy; Rybacy na rzece Kongo.


Piątek, 15 marca

10.30 - 11.30
OPOWIEŚCI O FOTOGRAFII

Wojciech Tyszka
Moda.
Polecane przez Agfa

14.00 - 15.00
KORONA HIMALAJÓW

Krzysztof Wielicki
Prezentacja fotografii z serii wypraw himalajskich na czternaście ośmiotysięczników.

15.15 - 17.00
SLIDE-SHOW GAZETY WYBORCZEJ

Spotkanie z najlepszymi fotoreporterami największej gazety codziennej w Polsce
Marcin Łobaczewski: Przystanek Woodstok; Zmienne życie kleryka; Dzienna Mama; Gra w grającą piłkę - historia niewidomych grających w piłkę; Mecz z górki i pod górkę.
Piotr Janowski: Uzdrowiciele, druidzi, szepturki; Dom z muzyką - zdjęcia z Filharmonii Narodowej w Warszawie; Najmniejsza szkoła w Polsce; Święto Kumbbh Mela w Allahanbadzie; Dzieci z ulic Rio de Janeiro; Salaryman - życie japońskich urzędników.


Sobota, 16 marca

10.30 - 11.30
OPOWIEŚĆ O FOTOGRAFII

Wojciech Tyszka
Moda.
Polecane przez Agfa

14.00 - 15.00
DIAPORAMY

Beata Bogusławska, Katarzyna Antoniak,
Bogumił Morzuch, patronat Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
Pokaz nagrodzonych diaporam Pomorskich Spotkań z Diaporamą

15.15 - 17.00
SLIDE-SHOW GAZETY WYBORCZEJ

Spotkanie z najlepszymi fotoreporterami największej gazety codziennej w Polsce
Damian Kramski: Wzdłuż muru; Trzeci ideał piękna - rejs na pokładzie Daru Młodzieży; Miasto w sztandze; Festiwal w stanie surowym; Czarno - Czarni.
Robert Krzanowski: Światło leczy; Wielki piach; Diabły nie ludzie; Nie tacy blokersi

Warsztaty

Studio Fotograficzne POLFOTO
Czwartek, 14 marca, godz. 11.00 - 12.30 i 15.00 - 16.30
Piątek, 15 marca, godz. 11.00 - 12.30 i 15.00 - 16.30
Sobota, 16 marca, godz. 11.00 - 12.30
KLIMATY ŚWIATLA W FOTOGRAFII STUDYJNEJ
(firma ELFO)

Warsztaty będą prowadzić znani fotografowie Krzysztof Niesporek oraz Józef Pawłowski, którzy na konkretnych przykładach zaprezentują możliwości kreowania nastroju światłem.

Studio Fotograficzne POLFOTO
Piątek, 15 marca, godz. 13.00 - 14.30
FOTOGRAFOWANIE APARATAMI CYFROWYMI W STUDIU
(fotografowie Jacek Matuszak i Jarosław Wicher)

Prowadzący warsztaty są właścicielami zakładów fotograficznych i od ponad roku w swoich studiach posługują się aparatami cyfrowymi. Podzielą się swoimi refleksjami i uwagami wynikającymi ze zdobytego doświadczenia. Zaprezentują rozliczne uwarunkowania, specyfikę oraz korzyści jakie daje stosowanie cyfrowego sprzętu.

Sala diaporam POLFOTO
Czwartek, 14 marca, godz. 12.00 - 13.30
Piątek, 15 marca, godz. 12.00 - 13.30
Sobota, 16 marca, godz. 12.00 - 13.30
PORTRET INACZEJ
(fotograf Krzysztof Niesporek, Włodzimierz Mildner - firma Milso)

Polecane przez Milso. pOLECANE Warsztaty będą prowadzić znani fotografowie Krzysztof Niesporek oraz Józef Pawłowski, którzy na konkretnych przykładach zaprezentują możliwości kreowania nastroju światłem.
Polecane przez MILSO

Wystawy

 • KALENDARZ PIRELLI 2002 (patronat Agfa)
 • BTF 2001 - wystawa prac Beskidzkiego Towarzystwa Fotograficznego
 • FOTOSYNTEZY - zbiorowa wystawa fotografów mody (patronat ProfiLab)
 • Indywidualna wystawa Roberta Wolańskiego (patronat ProfiLab).
 • Wokół Świdwia - prace Lecha Karaudy (patronat Związek Polskich Fotografików Przyrody)
 • Wystawa finałowych prac VIII Fotograficznych Mistrzostw Polski
  (patronat Warszawski Cech Fotografów)
 • Jej portret - Krzysztof Niesporek (patronat Katowicki Klub Fotografii Artystycznej).
 • Pokonkursowa wystawa fotografii krajoznawczej (patronat Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie)
 • W drodze - wystawa Okręgowego Związku Artystycznego MV Schwerin Niemcy
  (patronat Fotoklub ZAMEK)
 • INSPIRACJE - II-a doroczna wystawa grupy twórczej "19"

Copyright 1999-2005 Ilmar Szczecin, Webdesign: NetShock.pl